ความเชื่อของชนเผ่ากะเหรี่ยง…

ความเชื่อของชาวกะเหรี่ยง

view_resizing_images (1)

 

ชาวกะเหรี่ยง ราชบุรีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  จึงผูกพันกับธรรมชาติตลอดมา  ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้  ภูเขา  สายน้ำ  และแผ่นดิน  ทำให้เข้าใจและให้คุณค่าต่อธรรมชาตด้วยการปฏิบัติดี  เคารพนับถือต่อแม่ธรณี  (ซ่งทะรี่)  แม่คงคา  (นาทิ้ง)  และแม่โพสพ  (ผีบือโย)  ทั้งหมดจึงเป็นผู้มีพระคุณในฐานะผู้คุ้มครองธรรมชาติ  และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจและบารมีเหนือมนุษย์ที่จะต้องเคารพด้วย การประกอบพิธีกรรมและข้อห้ามต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งล้วนเป็นสัญลักษณ์การแสดงออกถึงการ  “ขอใช้”  และ  “ขอบคุณ”  ธรรมชาติ  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีงาม

ความ เชื่อเรื่องผีและสิ่งนอกเหนือธรรมชาติ  เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของกะเหรี่ยง  เป็นผลดีต่อความเป็นอยู่โดยรวมของสังคมกะเหรี่ยง  จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของโครงสร้างสังคมและวิธีการดำเนินชีวิต  เป็นบ่อเกิดของพื้นฐานสำคัญของโครงสร้างสังคมและวิธีการดำเนินชีวิต  เป็นบ่อเกิดของคุณธรรมนานัปการ  ตลอดจนก่อให้เกิดข้อห้าม  จารีตต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกฎสังคมในการป้ามประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ  ชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่า  ทำอะไรอยู่ย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอ  และจะลงโทษผู้ที่ประพฤติไม่ดีให้เจ็บป่วย  หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรหรือสัตว์เลี้ยงได้  หากกระทำผิด  ด้วยเหตุดังนี้ชาวกะเหรี่ยงจึงไม่กล้ากระทำผิด

ส่วน ความเชื่อทางด้านพิธีกรรมนั้น  มักจะมีพิธีเซ่นไหว้ต้นไม้ใหญ่ประจำหมู่บ้าน  และมีพิธีแห่หงส์ขอฝน  ซึ่งมีเฉพาะที่บ้านบ่อ  ตำบลสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งคล้ายกับการแห่นางแมวของชาวนาไทยนั่นเอง

การแต่งกายของกะเหรี่ยง

เอกลักษณ์ การแต่งกายของกะเหรี่ยงโพล่งราชบุรีและเพชรบุรีจะเหมือนกัน  เพราะเป็นกลุ่มที่มาจากทวายด้วยกัน  แต่จะแต่งกายไม่เหมือนกับกะเหรี่ยงทางจังหวัดกาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  และอุทัยธานี  โดยกะเหรี่ยงโพร่งจัดเป็นกะเหรี่ยงเขตวัฒนธรรมราชบุรี  ที่มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่วัดแจ้งเจริญ

1239877_378252945635323_931353448_n 644006_376309239163027_1861548973_n 644217_376940309099920_1608515651_n 598824_378252815635336_866495181_n 581617_378251585635459_1825790121_n

ภาษาของกะเหรี่ยง

ภาษากะเหรี่ยงจัดเป็นสาขาหนึ่งของภาษาตระกูลใหญ่จีน – ธิเบต  คำศัพท์บางคำของกะเหรี่ยงทั้ง 2 กลุ่ม  มีสำเนียงใกล้เคียงกัน

musiccover_karen2

Karen_National_Union_Flag

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s